Barion Pixel

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek – KendőOrszág

 

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA

 

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a www.kendoorszag.hu honlapot (a továbbiakban „Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: „Felhasználók”, illetve „Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a KendőOrszág (székhely: 8417 Csetény, Petőfi u. 178., e-mail: hello@kendoorszag.hu) a továbbiakban KendőOrszág) babahordozó eszköz-, babahordozó kendő-, hordozási kiegészítő- és kellékekről szóló bérleti szerződés vagy más hasonló bérleti vagy egyéb így különösen új hordozókendő adásvételi szerződés vagy használt hordozókendő adásvételi szerződés (a továbbiakban „Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vásárlókra, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban „Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

1.2. A Honlap üzemeltetője Csaplárné György Szilvia e.v.

 

1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban „Hatálybalépés napja”) A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a KendőOrszág kendőkölcsönzőtől történő bérléssel, vagy vásárlással automatikusan elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit a KendőOrszág kendőkölcsönző rendelkezésére bocsátotta, azt áttanulmányozta és ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

 

1.4 A KendőOrszág kendőkölcsönző fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogad. Az ÁSZF módosítása akkor lép hatályba, amikor azt a Honlapon KendőOrszág kendőkölcsönző közzéteszi. A KendőOrszág kendőkölcsönző biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Valamennyi vásárlásra, bérlésre, Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a mindenkori hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

1.5 A Honlapon feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, áraink bruttó árak. A megjelenített termékek online rendelhetőek meg. A szállítás költségét nem tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra! Az áfa mértéke az egyes termékek esetében eltérő lehet. Az akciós termékek mellett minden esetben feltüntetjük a kedvezmény nélküli árat is. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, KendőOrszág teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

1.6 A vevő adatait, illetve a rendelési adatokat KendőOrszág védett, biztonságos adatbázisban tárolja és őrzi, harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a megrendelés teljesítésében részt vesz (pl. futárszolgálat). Ekkor azonban alvállalkozóink KendőOrszág által átadott személyes adatokat más célra semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Amennyiben kérés érkezik a vevőadatok törlésére, ennek a kérésnek haladéktalanul eleget teszünk. Az adatok felhasználása az adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.

 

1.7 A termékeknél megjelenített képek illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

 

 

 1. FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a KendőOrszág kendőkölcsönzőtől történő bérléssel, vagy vásárlással tudomásul veszik, hogy a Honlap a KendőOrszág kendőkölcsönző által üzemeltetett és karbantartott, a KendőOrszág kendőkölcsönző által meghatározott tartalommal rendelkező Honlap. A KendőOrszág kendőkölcsönző nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a Honlap, a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek, vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából, vagy a nem megfelelő működéséből adódnak. A KendőOrszág kendőkölcsönző nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be.

 

2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a KendőOrszág kendőkölcsönzőtől történő bérléssel, vagy vásárlással tudomásul veszik, hogy a KendőOrszág kendőkölcsönzőt megilleti a jog, hogy a Honlapot és annak tartalmát a KendőOrszág kendőkölcsönző arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a KendőOrszág kendőkölcsönző üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeegyeztethető módon alakítsa ki. KendőOrszág kendőkölcsönző jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

 

2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a KendőOrszág kendőkölcsönzőtől történő bérléssel, vagy vásárlással tudomásul veszik, hogy a Honlapon és a https://www.facebook.com/kendokolcsonzo/ Facebook oldalon (továbbiakban: „Facebook oldalon”), valamint a https://www.instagram.com/kendoorszag/ (továbbiakban: „Instagram oldalon”) megjelenő cikkek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban „Tartalmi és formai elemek”) A KendőOrszág kendőkölcsönző tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek.

 

2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a KendőOrszág kendőkölcsönző előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja (KendőOrszág) nevének, Honlapjának és Facebook oldalának pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, átdolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon és a Facebook oldalon elhelyezett képeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, a Honlap és a Facebook oldal működését zavarni (a továbbiakban együttesen és külön-külön: „Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül.

2.5 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy KendőOrszág kizárólagos tulajdonosa a www.kendoorszag.hu honlapnak, a KendőOrszág Facebook oldalnak és Instagram oldalnak. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapra feltöltött képek, és a Facebook és Instagram oldalon szereplő albumokba feltöltött képek, továbbá minden egyéb, a jelen ÁSZF hatálybalépését követően a Honlapra és a Facebook és Instagram oldalra az KendőOrszág által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ”Képek”) felhasználására a 2.4 pont és a Facebook és Instagram felhasználási feltételei irányadóak. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honalapra és a Facebook és Instagram oldalra és Képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.

 

 

 1. A BÉRLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

3.1 A jelen ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezések valamennyi, a KendőOrszág mint bérbeadó és az Ügyfél, mint bérlő (a továbbiakban: ”Bérlő”) által kötött szerződésre, így különösen hordozókendő bérleti szerződésre, új termék adásvételi szerződésre, használt termék adásvételi szerződésre, kellékekről szóló bérleti szerződésre, és minden egyéb bérleti vagy más szerződésre (a továbbiakban együttesen: ”Szerződés(ek)”) vonatkoznak.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Honlapon történő rendelés leadása egyenértékű, azaz megfelel a Szerződés megkötésével.

A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a kiegészítő termék (a továbbiakban: ”Kiegészítő termék”) az a termék, amely kizárólag hordozókendővel együtt bérelhető. A Bérlő tudomásul veszi, hogy eladó hordozókendő (a továbbiakban: ”Eladó hordozókendő”) az a termék, ami a Honlapon és a Facebook és Instagram oldalon eladó hordozókendő megjelöléssel szerepel.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a hordozókendőknek egyedi fantázianevük van, mely nevek – az adott hordozókendő mellett – a Honlapon és a Facebook és Instagram oldalon megtalálhatóak. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötésekor köteles meggyőződni arról, hogy az általa kiválasztott és kikölcsönzött hordozókendő megegyezik a Szerződésben rögzített, azaz a rendelési visszaigazoláson szereplő hordozókendővel. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy KendőOrszág a Szerződésben rögzített fantázianevű hordozókendőt köteles a Bérlőnek – a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint – biztosítani. Amennyiben a kiválasztott hordozóeszköz a megrendelés idejében már bérlés alatt van, úgy KendőOrszág köteles tájékoztatni a Bérlőt a hordozóeszköz visszaérkezésének idejéről. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy hordozókendőt továbbá Eladó hordozókendőt csak előzetes bejelentkezés után lehet megtekinteni személyesen. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy KendőOrszág előzetes bejelentkezés nélkül nem köteles az Ügyfelet fogadni és számára lehetőséget biztosítani az adott Termék megtekintésére. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy KendőOrszág az Ügyfelet kizárólag az adott időpontban köteles kiszolgálni. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megtekintésre fordítható idő legfeljebb 1, azaz egy óra. Az Ügyfél elfogadja, hogy hordozókendő megtekintésére kizárólag a 8417 Csetény, Petőfi u. 178. alatti ingatlanban kerülhet sor.

 

3.2 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést a legalább a 14. életévét betöltött Bérlő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. § (2) bekezdés b.) pontja az irányadó (”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket”). A fentiek tekintetében a Felek rögzítik, hogy a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Bérlő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet, továbbá arra harmadik, jelen szerződés rendelkezései szerint szerződéskötési képességgel rendelkező személyt meghatalmazhat. A 14. életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. KendőOrszág a meghatalmazás érvényességét vagy fennállását nem jogosult vizsgálni, így a meghatalmazás túllépéséből, valamint az esetleges álképviseletből fakadó károkért felelősséggel nem tartozik.

 

3.3 A Szerződések tárgyát/ait a hordozókendők valamint kiegészítő/k, kellék/ek (így különösen, de nem kizárólagosan cipők, sapka(sapkák), sálak, hordozótakarók, pántvédők, stb) képezik (a továbbiakban együttesen: ”Bérelt termék(ek) / Termék(ek)”). Az Ügyfél elfogadja, hogy Bérelt terméket bérleti díj (a továbbiakban: ”Bérleti díj”) ellenében lehet bérelni. A Felek rögzítik, hogy a Felek a Szerződésben – különösen a hordozóeszközök esetében – csupán a Bérelt termék(ek) fantázianevét rögzítik. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott fantázianevű Bérelt termék minőségében, anyagában, színében megegyezik a Honlapon és a Facebook és Instagram oldalon az adott fantázianevű Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal a kitétellel, hogy a Bérlő tiszta és szép állapotú, azonban használt Terméket kap. A Bérlő tudomásul veszi, hogy KendőOrszág a Terméket más Bérlőnek korábban már bérbe adhatta, melyre tekintettel a Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Terméken a Bérlő általi korábbi megtekintés állapotához és/vagy a Termék a Facebook oldalon lévő fényképen ábrázolt állapotához képest a Termék rendeltetésszerű használatból eredő, de a Termék használatát, megjelenését, biztonságát érdemben nem befolyásoló változások lehetnek. KendőOrszág a Terméket jó állapotban, szakszerű és alapos mosás, illetve tisztítás után adja át a Bérlőnek.

3.4 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket kizárólag a teljes Bérleti díj megfizetését követően viheti el. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy részletfizetésre nincs lehetőség.

3.5 A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt a Bérlő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles jelezni a Bérbeadó felé személyesen, e-mailben, vagy telefonon. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy KendőOrszág nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért vagy hátrányért.

3.6 A Bérlő a Szerződést/rendelés visszaigazolását/email-ben történt egyeztetést személyesen tudja felmondani, e-mailben.

3.7 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy KendőOrszág bizonyos Bérelt termékek esetén óvadékot (= kaució, a továbbiakban: ”Óvadék”) kérhet. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Óvadék összegét KendőOrszág egyoldalúan jogosult meghatározni. Ha a Bérlő a Bérelt terméket a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hiánytalanul, sérüléstől és károsodástól mentesen, határidőben visszaviszi a csetényi ingatlanba, vagy postai úton visszajuttatja, KendőOrszág az Óvadék összegét a Bérlő részére visszafizeti. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Bérelt termékben kár keletkezett (lásd 3.10 pont), KendőOrszág jogosult a kár összegét az Óvadék összegéből levonni, a különbözetet a Bérlő részére kifizetni. A Bérlő jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a kár összegének meghatározásakor elfogadja KendőOrszág által megjelölt kár összegét. A Bérlő ugyanakkor azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a kár összege meghaladja az Óvadék összegét, köteles a különbözetet KendőOrszágnak megfizetni. Az óvadék összege után KendőOrszág kamatot, vagy egyéb díjat nem fizet Bérlő részére.

 

3.8 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Honlapon történő rendelés leadása során az általa megadott e-mail cím érvényességéért és működéséért ő felel. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt termék átadás-átvételét, illetve a Bérelt termék állapotát, esetleges hibáit a Bérelt termék Bérlőnek történő átadásakor vagy átvételekor email-ben rögzíti KendőOrszág felé. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket rendeltetésszerűen köteles használni, egyben köteles a Bérelt terméket a károsodástól megóvni. Bérlő tudomásul veszi, hogy az általa birtokba vett hordozóeszköz már korábban más személy részére kiadásra kerülhetett, így KendőOrszág a bérelt hordozókendő rendeltetésszerű használat során való természetes elhasználódásából fakadó meghibásodásáért, valamint az ebből esetlegesen fakadó kárért való felelősségét kifejezetten kizárja. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket nem jogosult harmadik személy birtokába adni, harmadik személyre átruházni, eladni, elajándékozni vagy bármilyen más jogcímen rendelkezni vele, továbbá nem jogosult zálogba adni, rajta kézizálogot létesíteni vagy más módon megterhelni, vagy bérletbe, kölcsönbe adni.

 

3.9 A Bérlő tudomásul veszi, hogy ha kölcsönzés lejárta szombati vagy vasárnapi napra esik, hétfőn vigye vissza, vagy adja postára a csomagot. Egyéb napon aznap köteles visszavinni, vagy postára adni a Bérelt terméket. A Felek rögzítik, hogy a Bérelt terméket bárki visszaviheti, postára adhatja. A Felek rögzítik, hogy KendőOrszág nem köteles a Bérelt terméket visszavivő személy és a Bérlő közti jogviszonyt tisztázni, a Bérelt terméket visszavivő személy minden jognyilatkozatát a Bérlő jognyilatkozatával azonosnak, meghatalmazottjának tekinti ezen esetben, így az álképviseletből fakadó károkért és következményekért KendőOrszágot felelősség nem terheli. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező késedelmes visszavitel / visszaküldés esetén naptári naponként és Bérelt termékenként 600,- Ft, azaz hatszáz forint összegű késedelmi díjat (kötbér) köteles fizetni KendőOrszágnak, melynek összegét a felek értékarányosnak fogadják el. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a visszavitel / visszaküldés napján, a jelen pontban foglalt határidőn túli visszavitel / visszaküldés esetén is egynapi késedelmi díjat köteles fizetni, kivétel, ha ez KendőOrszág felé előzetesen jelezve lett és külön megállapodás született.

 

3.10 A Bérlő a Bérelt terméket a Bérelt termékkel egy csomagban található tárolózsákkal és a kézhezvételkori állapotában köteles visszavinni/visszaküldeni KendőOrszágnak. Amennyiben Bérlő bármilyen eltérést tapasztal a Bérelt termék állapotában, köteles azt az átvétel napján haladéktalanul jelezni KendőOrszág felé. Minden, a Bérelt termék Bérlő általi átvételekor tapasztalható és a Bérelt termék KendőOrszág számára visszajuttatásáig, bármilyen oknál fogva keletkezett állapotromlás, így különösen, de nem kizárólagosan szálszakadás, szakadás, szövetroncsolódás, égési folt, egyéb nem eltávolítható folt, vagy bármilyen hiány (beleértve a Bérelt termék vagy kiegészítőjének elvesztését is) kárnak (a továbbiakban együttesen: ”Kár”) minősül. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles minden, a Bérelt terméken vagy a Bérelt termékben okozott vagy bármilyen oknál fogva keletkezett Kárt megtéríteni. A Felek rögzítik, hogy igény szerint a Bérelt termék visszavételéről visszavételezési elismervényt (a továbbiakban: ”Visszavételezési elismervény”) készítenek. Amennyiben Kár keletkezik, azt a károkozást dokumentáló jegyzőkönyvben (továbbiakban: ”Károkozást dokumentáló jegyzőkönyv”) rögzítik, melyben – többek között – rögzítik a Bérelt termék visszavitelkori / visszaküldéskori állapotát, a Kár nagyságát, jellegét. A díjtételeket KendőOrszág egyoldalúan jogosult megállapítani a kár tényleges összegének alapulvételével. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméken semmilyen változtatást, kiigazítást, javítást, vagy átalakítást nem végezhet, azokat nem moshatja ki, nem tisztíthatja, vagy tisztíttathatja KendőOrszág előzetes engedélye nélkül. Minden ilyen változtatás, kiigazítás, javítás a jelen pontban meghatározott Kárnak minősül, melyet a Bérlő köteles megtéríteni. A Bérlő köteles a Kár összegét 10, azaz tíz naptári napon belül KendőOrszág bankszámlájára átutalni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az előző mondatban foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, valamint a 3.9 pontban foglaltak szerint a kölcsönzési díjat, hosszabbítási díjat, vagy a késedelmi díjat nem fizeti meg a 10 naptári napon belül, úgy KendőOrszágnak a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni, KendőOrszág pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást kezdeményezhet, melynek költségei szintén a Bérlőt terhelik.

 

3.11 A Felek rögzítik, hogy KendőOrszág eseti és időszakos akciókat hirdethet. Az ’akció’ azt jelenti, hogy KendőOrszág által meghatározott megvásárolható, és/vagy Bérelt termék(ek) és/vagy kiegészítő(k) az általában szokásos árnál kedvezőbb áron bérelhető(k) és/vagy megvásárolhatóak. Az ’általában szokásos ár’ kifejezésen a Bérelt termék az akció kezdőnapja előtti 6 hónapban volt átlagára értendő. A Bérlő elfogadja, hogy KendőOrszág kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen megvásárolható és/vagy Bérelt termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen akciókat hirdet. A Bérlő elfogadja, hogy KendőOrszág egyéni döntése alapján jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. Az akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek KendőOrszág-ot kötik. Az akciós árakat, illetve az akció időtartamát KendőOrszág a Honlapon és a Facebook oldalon teszi közzé.

 

 1. RENDELÉS MENETE

 

4.1 A megrendelés elektronikus úton történik, a Honlapon keresztül leadott rendeléssel. A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. A megrendelés elküldésekor név, számlázási és szállítási cím, telefonszám, email cím megadása is szükséges. A hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésekért KendőOrszág felelősséget nem vállal.

A megrendelés leadása után KendőOrszág visszaigazolást küld, vagy emailben értesíti a vásárlót / Bérlőt. Visszaigazoló e-mail, vagy hívás hiányában a vásárló minden feltétel nélkül elállhat a vásárlástól. Adatváltozást bejelenteni vagy vásárlást módosítani KendőOrszág elérhetőségein van lehetőség.

 

 1. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK, SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

 

5.1 KendőOrszágtól történő vásárlásra vagy kölcsönzésre banki előreutalással vagy Barionon keresztül van lehetőség, vagy személyes átvétel esetén készpénzzel. A szállítást KendőOrszág akkor kezdi meg, amikor az összeget bankszámláján maradéktalanul jóváírták.

Az átutalás banki készpénzbefizetéssel is teljesíthető. Ekkor a kezelési költség a vevőt terheli.

KendőOrszág a megrendelt termékek átvételét GLS vagy MPL csomagautomatába, MPL postán maradó csomagként, GLS vagy MPL házhozszállítással vagy személyes átvétel útján biztosítja.

Személyes átvételre KendőOrszág által üzemeltetett helységben (címe: 8417 Csetény, Petőfi u. 178.) kerül sor előre egyeztetett időpontban. A személyes átvételnek nincs költsége.

A megrendelt terméket Magyarország egész területén a CoParcel Kft.-n keresztül kötött szerződés keretein belül az MPL és GLS futárszolgálat szállítja a megadott címre.

A szállítási költségek alakulását a futárszolgálatok által meghatározott díjszabáshoz igazítjuk. Külföldi címre történő kézbesítés esetén kérjük, kérjen tőlünk ajánlatot e-mailben.

A megrendelt és készleten lévő terméket KendőOrszág 3-8 munkanapon belül feladja, a postára adástól számított 2-5 munkanapon belül a futárszolgálat kézbesíti.

Ha a megrendelő nem tartózkodik az általa megadott címen, vagy a szállítási címet tévesen adta meg, KendőOrszág a fenti szállítási határidők betartásáért nem felel, az esetlegesen felmerülő költségeket, átirányítási díjat, ismételt csomagküldést megfizetni nem köteles.

A csomag átvételekor, ha sérülés látható a csomagoláson, mindenképpen vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem fogadunk el.

5.2 Díjbekérőt, valamint a vásárlást igazoló számlát a Billingo számlázó program segítségével küldjük el emailben.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a KendőOrszághoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Amennyiben a küldemény kézbesítése nem valósul meg a Vásárló vagy a Bérlő hibájából adódóan, abban az esetben KendőOrszág jogosult a kiszállítás és a visszaszállítás költségét kiszámlázni a Vásárlónak.

 

 1. ELÁLLÁS JOGA

 

6.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ebben az esetben KendőOrszág köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő 14 napon belül. A visszatérítés nem vonatkozik a termék(ek) visszajuttatásának költségeire, ezeket minden esetben a vevőnek kell viselnie. A vevőt a termék visszaküldésének költségein kívül egyéb költség nem terheli. A visszaküldött csomag beérkezését követően felvétel készül annak kibontásáról és tartalmáról. Az elállási joghoz a csomag visszapostázását megelőzően Felhasználó köteles e-mailben tájékoztatni KendőOrszágot. Az elállási jog kizárólag olyan termék(ek)re vonatkozik, amely(ek) minden termékelemet tartalmazó csomagolásban sértetlenül, mosatlanul érkezik vissza címünkre személyesen, postai úton, vagy futárpostai úton. Ellenkező esetben fenntartjuk magunknak visszavásárlás mérlegelésének jogát. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított tizennégy nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Felhasználó akkor gyakorolhatja az elállási/felmondási jogot, ha a fenti határidő lejárta előtt küldi el az elállási/felmondási nyilatkozatot.

A visszatérítést mindaddig nem kezdjük meg, amíg a termék személyesen vagy postai úton meg nem érkezett a KendőOrszághoz (8417 Csetény, Petőfi u. 178.) tiszta, ép, mosatlan, újszerű állapotban. Felhasználó felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

KendőOrszág kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés b), c), e), f), i) pontjaiban meghatározott esetekben, azaz olyan termékekkel, amelyeknek ára a vállalkozás által nem befolyásolható módon, a pénzpiaci változások miatt az elállásra nyitva álló határidő alatt jelentős mértékben változik. Olyan nem előre gyártott termék esetében sem, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő; olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; olyan zárt csomagolású termék esetén, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a felbontás után nem küldhető vissza.

 

 

 1. GARANCIA, JÓTÁLLÁS

 

Vásárló az alábbi jótállási igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére ő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, postai úton vagy emailben is érvényesítheti.

A kijavítási igény kezelésére a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet azonban speciális szabályokat határozott meg, amelyeket a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt mutatunk be.

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amennyiben a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A csereigényt az üzemebe helyezéstől/vásárlástól számított 3 munkanapon belül lehet érvényesíteni.

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

 1. PANASZKEZELÉS

Panaszt tenni az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:

8417 Csetény, Petőfi u. 178.
hello@kendoorszag.hu

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1 Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

9.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

9.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

9.4 A Felek rögzítik, hogy az olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek az egymással lefolytatott tárgyalásuk során nem találnak megoldást, a Bérlő az illetékes Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. KendőOrszág székhelye szerinti illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.). KendőOrszág kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. KendőOrszág tájékoztatja a Bérlőt, hogy a felmerült fogyasztói jogviták esetében az illetékes Kormányhivatalnál fogyasztóvédelmi panasszal élhet. A Bérlő jogosult továbbá a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. A Bérlő ugyanakkor kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban foglalt békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület a Bérlő panaszát részben vagy egészben alaptalannak találja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a Bérlő köteles a békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során KendőOrszág az eljárással felmerült valamennyi költségeit, így különösen, de nem kizárólagosan felmerült ügyvédi munkadíjat (a továbbiakban: ”Ügyvédi munkadíj”), postaköltséget, utazási költséget, az esetleges illetéket, stb. (a továbbiakban együttesen: ”Eljárási költségek”) megtéríteni. A Bérlő kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ügyvédi munkadíj eljárásonként 30.000,- Ft + ÁFA, azaz harmincezer forint plusz általános forgalmi adó. A Bérlő kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eljárási költségeket az ügyben hozott határozat jogerőre emelkedésének napját követő 3, azaz három munkanapon belül köteles megfizetni, a megfizetésre a jelen ÁSZF 2.4 pontjában foglaltak az irányadók.

9.5 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt.: Csetény, 2019. július 11.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2019. július 11. napja.
Frissítve: 2022. augusztus 08. napja